Masz pytania? (+356) 2158 1474

icon

10% zniżki dla rodzin.

Wszystkie rodziny otrzymyją 10% zniżki
na kursy języka angielskiego.

triangle

Zajęcia i kursy

 1. Students intending to study in Malta need to check if a visa is required. Please visit www.foreign.gov.mt for up to date information.
 2. Wszystkie kursy grupowe zaczynają się w poniedziałki i kończą w piątki. Na prośbę uczestnika Szkoła może zmienić te terminy, żeby dopasować początek zajęć do lotów zarezerwowanych w środku tygodnia, ale nie daje takiej gwarancji. Lekcje odbywają się w godzinach od 9:00 do 16:30.
 3. Zazwyczaj obowiązuje następujący rozkład zajęć: kursy standardowe: 09:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, kursy intensywne: 13:00 - 14:30 lub 15:00 - 16:30. W sezonie zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia zajęć standardowych na godziny popołudniowe.
 4. Alpha School of English zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kursów poza główną placówką i w osobnych, niepowiązanych z głównym budynkiem zabudowaniach należących do Szkoły.
 5. W standardowym kursie trwającym 20 godz. tygodniowo min. liczba uczestników to 2 osoby. W przypadku, gdy w zajęciach bierze udział tylko 1 uczestnik, lekcję traktuje się jako lekcję indywidualną, a całkowity wymiar godzin zmniejszony zostaje o jedną trzecią. Cena kursu pozostaje bez zmian.
 6. Wszyscy uczestnicy kursu, którzy wzięli udział w min. 90% zajęć, otrzymują dyplom uczestnictwa.
 7. Uczestnicy kursu otrzymują jeden podręcznik i materiały pomocnicze pod warunkiem dokonania pełnej rezerwacji kursu na okres co najmniej 2 tygodni. Uwaga: Podręczników nie wydaje się uczestnikom następujących kursów: Angielski biznesowy (Business English), Angielski specjalistyczny (Specialised English), Kursy przygotowawcze do egzaminów (Examination Preparation Courses). Szkoła nie zapewnia uczestnikom przyborów do pisania.
 8. Uwaga: Zalecamy, by uczestnicy kursów nie pisali po zapewnionych przez Szkołę darmowych podręcznikach, jeżeli nie mają pewności, czy poziom grupy jest dla nich właściwy. W przypadku zmiany grupy przez uczestnika nie ma możliwości wymiany zniszczonych i popisanych podręczników.
 9. Kursy przygotowawcze do egzaminów muszą zostać wykupione na okres min. 4 tygodni. Cena kursu przygotowawczego nie zawiera kosztu samego egzaminu ani kosztów dojazdu na egzamin. Osoby podchodzące do egzaminów muszą mieć przy sobie ważny dowód osobisty ze zdjęciem lub paszport.

Dni wolne od pracy

 1. Na Malcie obowiązują następujące dni wolne od pracy, podczas których Szkoła jest nieczynna: 1 stycznia, 10 lutego, 19 marca, 31 marca, Wielki Piątek (data ruchoma), 1 maja, 7 czerwca, 29 czerwca, 15 sierpnia, 8 września, 21 września, 8 grudnia, 13 grudnia, 25 grudnia.

  W tygodniu, w którym przypada dzień wolny pierwsze zajęcie trwają od 09:00 do 11.00 (są dłuższe o 30 min.). Zajęcia intensywne są przedłużone o 30 min. przez 3 dni w danym tygodniu. Szkoła jest nieczynna w soboty i niedziele oraz w okresie pomiędzy.

Uwagi i zażalenia

 1. W sytuacjach awaryjnych uczestnicy kursów powinny skontaktować się z przedstawicielem Szkoły pod numerem informacyjnym czynnym 24h/dobę: (+356) 79 99 9444.
 2. Wszelkie uwagi lub zażalenia należy kierować bezpośrednio do Szkoły w trakcie pobytu uczestnika kursu na Malcie i powinny zostać odnotowane w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły. Alpha School of English nie ponosi odpowiedzialności za zażalenia przesłane po wyjeździe uczestnika kursu z Malty.

Odstąpienie od umowy i zmiana rezerwacji

 1. czestnik kursu ma prawo odstąpić od umowy w dowolnym czasie przed rozpoczęciem wykupionego kursu/pakietu. W takim przypadku obowiązują następujące opłaty za rezygnację:

  i) rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem kursu/pakietu: 185 EUR
  ii) rezygnacja do 14 dni przed rozpoczęciem kursu/pakietu: 185 EUR + 25% wartości umowy
  iii) rezygnacja do 7 dni przed rozpoczęciem kursu/pakietu: 185 EUR + 50% wartości umowy
 1. Zwrot kosztów nie przysługuje po rozpoczęciu się kursu/wakacji. Podobnie też zwrot kosztów nie przysługuje za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału, za niewykorzystane usługi (np. zakwaterowanie lub wycieczki) lub w przypadku niestawiennictwa klienta.

Zmiany rezerwacji kursów i zakwaterowania

 1. Uczestnicy kursów, którzy zażyczą sobie zmiany zakwaterowania, mają obowiązek pokrycia kosztów rezygnacji (w wysokości 6 dób) za uprzednio zarezerwowane miejsce.
 2. Za wszelkie zmiany w rezerwacji kursu po jego rozpoczęciu pobiera się opłatę w wysokości 50 EUR. Szkoła dokłada wszelkich starań, aby zmienić kurs lub zakwaterowanie zgodnie z życzeniem uczestnika, jednak nie zawsze jest to możliwe. Po rozpoczęciu kursu nie ma możliwości zmiany zajęć grupowych na zajęcia indywidualne.

Odpowiedzialność prawna

 1. Uczestnicy kursów są odpowiedzialni za ewentualne zniszczenia dokonane przez nich w budynkach Szkoły lub w miejscu zakwaterowania.
 2. Alpha School and its staff are covered by adequate public liability insurance. Alpha School of English nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub zagubione rzeczy osobiste należące do uczestników kursów. Nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne wypadki, do których mogłoby dojść na terenie Szkoły. Zdecydowanie zalecamy, aby wszystkie osoby podróżujące na Maltę wykupiły ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne.
 3. Osoby wykupujące kurs w Alpha School of English mają obowiązek poinformowania Szkoły o ewentualnych dolegliwościach zdrowotnych dzieci i innych uczestników kursów. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nie przyjęciem uczestnika na kurs (bez zwrotu kosztów).

Zachowanie uczestników kursów

 1. Alpha School of English zastrzega sobie prawo do wykreślenia z listy uczestników kursów, którzy zachowują się w sposób niegodny i którzy nie stosują się do zasad Szkoły i/lub prawa obowiązującego na Malcie. Osoby te mogą zostać odesłane z powrotem do kraju bez uprzedniego ostrzeżenia, w zależności od powagi popełnionego czynu. Osobom tym nie zostaną zwrócone poniesione koszty. Ponadto poniosą one również koszty powrotu to kraju.
 2. W budynku Szkoły obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników kursów osoby małoletnie zamieszkujące u rodzin goszczących lub w domu gościnnym Szkoły mają obowiązek wrócić do miejsca zakwaterowania o następujących porach: uczestnicy kursów poniżej 14 roku życia - 22:00, uczestnicy kursów poniżej 16 roku życia - 23:00, uczestnicy kursów poniżej 18 roku życia - 24:00.

Wycieczki

 1. Wszystkie organizowane przez Szkołę wycieczki mają zapewnioną opiekę zatrudnionego przez Szkołę pilota. Należy jednak pamiętać, że w czasie poza zajęciami oraz po zakończeniu wycieczki małoletni pozostają bez nadzoru opiekuna.
 2. Wycieczki są wliczone w cenę wyłącznie w przypadku uczestników, którzy wykupili jeden z naszych kursów j. angielskiego wakacyjnego (Vacation English Courses) lub pakietów Aktywny Wypoczynek (Leisure Activity Packs).
 3. Alpha School of English zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczek bez uprzedzenia oraz do zastąpienia planowanych wycieczek innymi atrakcjami w przypadku złej pogody, nieprzewidzianego zamknięcia obiektów, utrudnień drogowych itp.

Zakwaterowanie

 1. Uczniowie, którzy zarezerwują mieszkanie z wyżywieniem we własnym zakresie powinni także zamówić transfer z lotniska, aby otrzymać klucze do mieszkania od kierowcy
 2. Pościel i ręczniki wymieniane są co tydzień. Sprzątanie nie jest wliczone w cenę.

Transfery z lotniska lub z portu

 1. Informacje na potrzeby transferu dotyczące daty i godziny przybycia na Maltę uczestnika kursu należy przekazać Szkole co najmniej na 3 dni przed datą przyjazdu. Uczestnicy kursów, którzy nie przekażą Szkole wymaganych informacji na czas nie mają prawa do zwrotu opłaconych kosztów w przypadku niewykorzystania transferu.

Osoby niepełnoletnie

 1. Szkoła przyjmuje uczestników poniżej 13 roku życia wyłącznie w przypadku, gdy przyjeżdżają na Maltę w towarzystwie rodzica lub opiekuna.
 2. Zapisując swoje dziecko do szkoły Alpha School of English zobowiązują się Państwo do udzielenia nam zgody na działanie w Państwa imieniu w przypadku sytuacji awaryjnych. O wystąpieniu takich sytuacji rodzice i opiekunowie dziecka zostaną poinformowani w najszybszym możliwym terminie.

Wykonywanie zdjęć i filmów

 1. Alpha School może wykonywać zdjęcia i filmy z lekcji oraz zajęć odbywających się w szkole dla celów tworzenia materiałów promocyjnych i marketingowych. Uczniowie, którzy nie chcą uczestniczyć w takich zajęciach, powinni nas o tym wcześniej poinformować.

Pozostałe warunki

 1. The legal personality of “Alpha School of English” is Patricia Marshall as Sole Trader and Proprietor
 2. Ceny kursów, zakwaterowania oraz innych usług wymienionych w niniejszym cenniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Cena wykupionego kursu/pakietu nie może jednak ulec zmianie po otrzymaniu przez Państwa potwierdzenia rezerwacji.
 3. Alpha School of English zastrzega sobie prawo do zmiany świadczonych usług bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie usługi oferowane w zastępstwie usług uprzednio zamówionych będą w tym samym standardzie.
 4. Alpha School of English posiada jedną oficjalną stronę internetową www.alphaschoolmalta.com. Pomimo tego, iż dokładamy wszelkich starań, aby nasi przedstawiciele przekazywali prawidłowe i aktualne informacje na temat Szkoły oraz świadczonych przez nas usług, nie ponosimy odpowiedzialności za informacje znalezione na stronach innych niż oficjalna strona Szkoły oraz w innych mediach.
 5. Nieprzenaszalne rezerwacje/płatności
 6. Wpłaty za kursy języka angielskiego nie mogą być przenoszone na koszty zakwaterowania, zajęć sportowych lub rozrywkowych, ani w drugą stronę.

Płatność

 1. Aby zarezerwować wybraną usługę, wymagane jest wpłacenie bezzwrotnej kaucji w wysokości 185 EUR. Złożone zamówienie można uznać za potwierdzone wyłącznie w przypadku otrzymania od Szkoły pisemnego potwierdzenia zamówienia oraz faktury.
 2. Wszystkie koszty i opłaty należy w całości uregulować w okresie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem kursu/wakacji.

  Uczniowie powinni podać szkole dane swoich kart płatniczych (nazwa, numer i data końca ważności), jeśli chcą dokonywać opłat przy ich użyciu. Przy płatnościach kartą obowiązują następujące opłaty:
  i) 2,75% całkowitej kwoty przy płatnościach kartami Visa, Mastercard lub Eurocard.
 1. W przypadku płatności przelewem, należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu bankowego drogą e-mailową lub faksem jako dowód wpłaty. Pamiętaj, że to Ty ponosisz koszty opłat bankowych. Jeśli nie zostaną one przez Ciebie uregulowane, będą doliczone do Twojej ostatecznej faktury. Płatności należy dokonać na konto:
Nazwa posiadacza konta: Alpha School of English
Numer konta: 148 0747 9011
Adres banku: Bank of Valletta
Preluna Towers
The Strand, Sliema
MALTA
Kod Swift: VALLMTMT
IBAN: MT18VALL22013000000014807479011
Numer BIC VALLMTMT
 1. Możesz dokonać wpłat bezpośrednio do Alpha School przy użyciu systemu PayPal. Pamiętaj, że to Ty ponosisz wszystkie koszty związane z transakcjami PayPal, które obecnie wynoszą od 3,88% do 5,25% i zostaną doliczone do Twojej ostatecznej faktury. Płatności drogą PayPal należy wysłać na adres: [email protected]

Wyszukaj wszystkie kursy języka angielskiego

Podglądnij dopasowany kurs

Pokaż mi wszystkie kursy bez żadnego wyboru

Koszyk z zakupami Widok

Otwórz koszyk z zakupami, aby przejrzeć przedmioty, które wybrałeś.

Zezwolenia i akredytacje szkoły